Jan van der Roost

Jan van der Roost

Narodil se v belgickém Duffelu v roce 1956. Ve velmi mladém věku se seznámil s významnými jmény symfonického dechového repertoáru, které ho inspirovaly k tomu, aby sám začal komponovat. Vystudoval hru na trombon, hudební dějiny a hudební výchovu na Lemmensinstituut v Lovani (Louvain). Ve studiích pokračoval na Královské konzervatoři v Gentu a Antverpách, které absolvoval v oborech dirigování a skladba. Jan Van der Roost v současné době vyučuje na Lemmensinstituut v Lovani (Belgie), je hostujícím profesorem na Shobi Institute of Music v Tokiu, na Nagojské univerzitě umění a na Senzoku Gakuen v Kawasaki (Japonsko). Kromě toho, že je plodným skladatelem, je také velmi žádaný jako porotce na soutěžích, přednášející a hostující dirigent. Jeho díla se hrála ve více než 45 zemích na čtyřech kontinentech a jeho skladby byly uváděny a nahrávány po celém světě. Seznam jeho děl zahrnuje širokou škálu žánrů a stylů, včetně dvou oratorií, dětské opery, kantáty, symfonie a některých menších kompozic pro symfonický orchestr, kytarový koncert (věnovaného Joaquinovi Rodrigovi), koncert pro trubku a smyčcový orchestr, (věnovaný a provedený norským virtuosem Ole Edvardem Antonsenem), dvojkoncert pro dva klarinety a smyčcový orchestr (věnovaný Walterovi a Anne Boeykensovi), koncert pro klarinet a symfonický orchestr (provedený a věnovaný Eddymu Vanoosthuyseovi), Obrázky pro altový saxofon a komorní orchestr, cyklus pro baryton a komorní orchestr, díla pro smyčce a komorní orchestr, komorní hudba, četné skladby pro symfonický dechový orchestr (včetně Sinfonia Hungarica, tříhlasé symfonie pro symfonický dechový orchestr a Sinfonietta ), sborová hudba a instrumentální sóla. Mnohé z těchto skladeb byly vysílány v rádiu a televizi v mnoha zemích a většina z nich byla zaznamenána na CD renomovanými umělci. Jan Van der Roost komponuje výhradně díla na objednávku, přičemž provize pocházejí z Belgie, Holandska, Švýcarska, Itálie, USA, Japonska, Španělska, Francie, Singapuru, Rakouska, Kanady, Norska, Německa, Brazílie, Finska, Lucemburska, Maďarska, Kolumbie, Chorvatsko a Anglie ..

Nejznámější kompozice:

  • Dublin Dances
  • Arsenal
  • Spartacus
  • Flashing Winds
  • Rikudim
  • Orion
  • Namase Rhapsody
  • Mercury