Literatura

Základy dirigování - Jaroslav Brož

Kniha vychází z požadavků osnov dirigování jako hlavního sboru a osnov základů dirigování pro konzervatoře z roku 1974. Obsahuje nácvik dirigentských prvků, práce se sborem a orchestrem. 


Knížka o dirigování - Vít Micka

Příručka, jejímž autorem je zkušený dirigent a pedagog, nabízí srozumitelný návod k osvojení si technických principů dirigování. Zabývá se fyziologií dirigentských gest, podrobněji pojednává o dirigentském postoji, dýchání, funkcích a pohybech rukou a paží, a věnuje se také méně používanému horizontálnímu dirigování. Samostatné podkapitoly věnuje opernímu dirigování, specifikům dalších jevištních útvarů, zkoušení s orchestrem, při natáčení, či dirigování nové hudby. Text s instrukcemi doplňují praktická cvičení.


The Art of Conducting - Pierre Kuijpers