Oscar Navarro

Oscar Navarro

Narodil se ve Novelda (Alicante, Španělsko), kde začal v raném věku studovat hudbu. Po ukončení hudebních studií obdržel cenu "Outstanding Award" a na konci bakalářského studia byl oceněn čestným uznáním a vyznamenáním na Conservatorio Superior Oscar Espla v Alicante (Španělsko). Pokračoval ve studiu kompozice a dirigování na Allegro International Music Academy ve Valencii pod vedením Ferrera Ferrana. Poté studoval na University od Southern California Thornton School of Music kompozici pro televizní vysílání a filmovou hudbu. Studoval zde pod vedením renomovaných skladatelů jako například Joel McNeely (Peter Pan 2, The Guardian), Pete Anthony ( dělal orchestrální úpravy k filmům King Kong, Batman a Terminator) a další. Spolupracoval také s Christopherem Youngem, kdy mu pomáhal s jeho filmovou tvorbou.

Nejznámější kompozice:

  • The Mountains of Switzerland
  • Concerto for clarinet (I-III)
  • El Arca del Noe
  • Libertadores
  • Hispania
  • The Fly