Philip Sparke

Philip Sparke

Narodil se v Londýně a studoval kompozici, trubku a klavír na Royal College of Music. Právě na College vznikl jeho zájem o orchestry. Hrál ve vysokoškolském symfonickém dechovém orchestru a mezi studenty také vytvořil brass band a pro oba soubory napsal několik děl. Jeho dirigentské a skladatelské dovednosti ho zavedly do většiny evropských zemí jako Skandinávie, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Jižní Koreje, Tchaj-wanu, Hongkongu, Kanady a USA. V květnu 2000 učinil hlavní krok k tomu, aby se stal skladatelem na plný úvazek a to založením vlastní vydavatelské společnosti Anglo Music Press. Společnost se věnuje vydávání jeho symfonických dechových, fanfárových a instrumentálních publikací a nahrávek věnovaných jeho nejnovějším dílům. V roce 2018 mu byla udělena mezinárodní cena na Midwest Clinic v Chicagu a v roce 2020 byl jmenován čestným členem American Bandmasters Association.

Nejznámější kompozice: 

  • Music for Festival
  • The Year of Dragon
  • Orient Express
  • Klezmer Karnival
  • Dance Movements
  • A London Overture