Robert Winston Smith

Robert Winston Smith

Je americký skladatel, aranžér a učitel. Narodil se v Daleville v Alabamě 24. října 1958. Navštěvoval střední školu v Daleville, poté odešel na Troy State University, kde hrál na trubku v orchestru Sound of the South Marching Band. Zatímco na Troy University studoval skladbu u Paula Yodera. V roce 1997 se Smith vrátil do Troy v Alabamě a řídil Sound of the South Marching Band a Symphony Band. V roce 2001 odešel z Troy, aby zaujal pozici na plný úvazek ve Warner Brothers Publications. Jeho pozice u této společnosti ho zavedla do celého světa. Působil jako hostující dirigent u mnoha souborů, včetně New Mexico All-State Small School Band.  Nyní je koordinátorem programu hudebního průmyslu na univerzitě v Troy a viceprezidentem pro vývoj produktů společností C. L. Barnhouse Company a Walking Frog Records.

Nejznámější kompozice:

  • In the Storm
  • Encanto
  • The Inferno
  • Dramatico
  • Songs of Sailor and Sea